Koncert pasyjny we Włoszakowicach

Na dwa tygodnie przed Wielkanocą we włoszakowickim kościele pw. Świętej Trójcy odbył się koncert pieśni pasyjnych „Crux ave spes unica” (z łac. „Witaj krzyżu, nadziejo jedyna”). Uczestniczyło w nim osiem okolicznych zespołów i chórów, nie tylko z naszej gminy.

Koncert rozpoczął się tuż po popołudniowym nabożeństwie gorzkich żalów. Zgodnie z jego tytułem każdy z występujących zespołów i chórów wykonał po trzy pieśni tematycznie związane z okresem Wielkiego Postu. Na kościelnej scenie, czyli przed ołtarzem, zaprezentowały się (w kolejności występowania): Scholka „Śpiewam dla Jezusa” (instruktor Katarzyna Kaczmarek) i Chór „Mater Dei” (instruktor Mariusz Kowalczyk) z parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach, Chór Hejnał z Wijewa (dyrygent Izabela Górna), Chór Męski im. Karola Kurpińskiego (dyrygent Mariusz Kowalczyk), Zespół Wokalny „Melodia” (instruktor Mariola Jagodzik) i Chór Cantilena (dyrygent Katarzyna Kaczmarek) z Włoszakowic, Chór Męski Vox Joannis z Leszna (dyrygent Katarzyna Kleinschmidt) oraz Chór Novum z Rydzyny (dyrygent Alina Pietrzak).

Po każdym zakończonym występie ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń nagradzał występujących dyplomami uczestnictwa. Organizatorem koncertu była parafia pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach.

A.A.