Zespół Śpiewaczy ze Zbarzewa, początkowo działający pod nazwą „Śpiewaj z nami”, powstał w grudniu 2000 r. Jego pierwszym instruktorem został Antoni Kaczmarek, a w październiku 2013 r. funkcję tę objęła Mariola Jagodzik. Wtedy też zmieniono nazwę zespołu na „Zbarzewianki”. Od niedawna chór występuje pod dyrekcją Rafała Grygiela.

Od początku swej działalności zbarzewski zespół uczestniczy we wszystkich przeglądach śpiewaczych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. Współtworzył też dwa duże multimedialne koncerty w swojej wsi (papieski i z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej).

Instruktor: Rafał Grygiel

Kierownik: Genowefa Mikołajczak

Zespół Śpiewaczy „Zbarzewianki” ze Zbarzewa