Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach prowadzi takie działania jak: organizacja imprez kulturalnych, redakcja i skład czasopisma „Nasze Jutro”, nadzór nad salami wiejskimi oraz gminnymi zespołami śpiewaczymi, chórami i innymi grupami artystycznymi, prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, obsługa interesantów oraz realizacja spraw bieżących. Jednostka zajmuje się także oprowadzaniem wycieczek po Pałacu Sułkowskich, Muzeum Karola Kurpińskiego i Izbie Regionalnej we Włoszakowicach.