• „Matką chrzestną” nazwy „Nasze Jutro” jest Monika Klemenska, była długoletnia sekretarz gminy Włoszakowice.
 • Wyjątkowo pierwszy numer „Naszego Jutra” wydrukowany został... aż we Wrocławiu!
 • Od samego początku sprzedaż „Naszego Jutra” odbywa się dzięki bezpłatnemu pośrednictwu i uprzejmości właścicieli sklepów w gminie oraz ich pracowników.
 • Począwszy od numeru 4. aż do 2013 r. ukazywały się informacje o działalności władz samorządowych gminy, które przygotowywane były przez Mirosławę Poloszyk-Miś. Natomiast od numeru 6. do 201. ukazywała się kronika towarzyska (informacja USC o narodzinach i zgonach).
 • Już w czerwcu 1991 r. na 40-lecie Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach pojawia się pierwsze wydanie specjalne miesięcznika. W marcu 1994 r. w drugim wydaniu specjalnym świętuje się 700 lat Krzycka Wielkiego i Sądzi, a w czerwcu tego samego roku ukazuje się dodatek na odbywające się wówczas wybory samorządowe. W maju 1995 r. pojawia się publikacja poświęcona Grotnikom. Trzykrotnie (1996, 1999 i 2002 r.) wydano też dodatek specjalny o gminie z myślą o letnikach przybywających latem do Boszkowa. Pozostałe numery specjalne ukazały się we wrześniu 2006 r. z okazji I Zjazdu Bukówczan i w listopadzie 2010 r. – raport z działalności władz samorządowych gminy Włoszakowice w kadencji 2006-2010.
 • Najważniejsze cykle tekstów publikowanych w „Naszym Jutrze” to: „Znani i nieznani, podziwiani i wyśmiewani mieszkańcy naszej gminy” oraz „Od pasterza do bibliotekarza” Antoniego Kowol-Marcinka, „Zarys dziejów szkolnictwa na terenie gminy Włoszakowice” Edmunda Lepki, kronika historyczna Edmunda Lepki, Antoniego Kaczmarka i ks. Leszka Grzelaka, „Wspomnienia myśliwego” Józefa Wojciechowskiego, „Warto przeczytać” Żelisławy Kasperczak, „Kronika kulturalna” Ireny Michalewicz i zdjęciowe „Migawki z gminy”. Po 2005 r. na uwagę zasługują zwłaszcza: „Przedsiębiorczy i pracowici”, „Nasi seniorzy”, „Poczet hodowców koni”, „Życie codzienne w przedwojennej gminie Włoszakowice” Damiana Szymczaka, „Czas na reportaż”, publikacje z cyklu poradnikowego i rubryka felietonowa Amadeusz Apolinarskiego.
 • Do 1995 r. zdjęcia dla redakcji wykonywała Kamila Michalska. Najdłużej, od lat 90. aż do swojej przedwczesnej śmierci w 2016 r., fotoreporterem gazety był Henryk Samol. Obecnie funkcję tę pełnią głównie Dominika Jerzyk i Amadeusz Apolinarski.
 • Krzyżówki do każdego kolejnego numeru gazety układali najpierw Henryk Marcinek, a następnie, nieprzerwanie od 13 lat, Kazimierz Jankowiak.
 • Pierwszymi grafikami byli Jerzy Sowijak i Piotr Mańka.
 • W różnych okresach składem gazety zajmowali się: Anna Mąka, Szymon Marcinek i Maria Helińska (od 1999 r. nieprzerwanie aż do dzisiaj).
 • Rolę redaktorów naczelnych pełnili kolejno: Irena Michalewicz (1990-2007), Paweł Borowiec (2007-2018) i Amadeusz Apolinarski (2018-).
 • Odkąd teksty do „Naszego Jutra” powstają głównie w redakcji jako kolejni redaktorzy pracowali: Paweł Borowiec (który ponadto społecznie pełnił od 1995 r. funkcję korektora), Stefania Karwatka, Wiesława Strzymińska i Amadeusz Apolinarski. Wśród wyróżniających się autorów tekstów po 2005 r. należy również wymienić: Beatę Szady, Damiana Szymczaka, Małgorzatę Adamczewską, Wiesławę Walkowską i ks. Piotra Przydrożnego.