• W kwietniu 1990 r. w nakładzie 500 egzemplarzy i w objętości 10 stron ukazuje się pierwszy numer „Naszego Jutra” jako miesięcznika informacyjno-społeczno-kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Początkowo redakcję tworzą: Irena Michalewicz (ówczesny dyrektor GOK), Jacek Michalczyk (ówczesny dyrektor szkoły w Bukówcu Górnym) oraz Kazimierz Jankowiak (ówczesny nauczyciel szkoły we Włoszakowicach).
  • Począwszy od numeru 3. aż do 202. przez ponad 17 lat zespołem redakcyjnym złożonym z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy kierować będzie Irena Michalewicz.
  • Od numeru 2. bezinteresowną współpracę z redakcją podejmują: Marianna Maćkowiak, Antoni Kowol-Marcinek i Antoni Kaczmarek. Z czasem do grona tego rodzaju stałych społecznych współpracowników miesięcznika dołączają także: Anna Markiewicz (od numeru 3.), Włodzimierz Marcinek (od 3.), Edmund Lepka (od 24.), ks. Leszek Grzelak (od 55.). Do wyróżniających się społecznych współpracowników pisma, zwłaszcza w pierwszych latach jego istnienia, należeli także: Jan Husiatyński, Kazimierz Jankowiak, Edwin John, Ignacy Michałowski, Henryk Marcinek, Żelisława Kasperczak, Krystyna Wojtkowiak, ks. prof. Tadeusz Przybylski, Zofia Dragan, Maria Kamieniarz, Antoni Marcinek, Stefan Lis, Ireneusz Rogacki, Józef Wojciechowski, Henryk Jagodzik, Genowefa Mikołajczak, Donata Cieślak, Henryk Kiciński i inni.
  • 21 października 1991 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu „Nasze Jutro” zostaje zarejestrowane jako wydawnictwo ciągłe, a w roku 1995 uzyskuje międzynarodowy numer wydawnictw ciągłych (ISSN).
  • Systematycznie rośnie nakład i objętość pisma: jeszcze w kwietniu 1992 r. wynosi on 800 egzemplarzy (przy ilości stron 18), w lipcu 1993 r. – 1.000, a od 1997 r. aż do dziś powyżej 1.000. Od grudnia 1995 r. miesięcznik liczy standardowo 40 stron.
  • Nieustannie wzbogaca się szata graficzna pisma. Od samego początku ze strony tytułowej patrzy na czytelników Karol Kurpiński. Od numeru 28. z września 1992 r. pojawiają się zielone litery „Nasze Jutro” i ustala się kształt graficzny winiety tytułowej, a w numerze 107. z marca 1999 r. po raz pierwszy oko cieszą kolorowa okładka i wkładka zdjęciowa. Obowiązujący do dziś kształt i krój winiety tytułowej wprowadzony został po raz pierwszy w numerze 238. z kwietnia 2010 r. (numer jubileuszowy na 20-lecie).
  • Zmieniają się też drukarnie i drukarze „Naszego Jutra”: w latach 1990-1995 gazetę drukuje zakład poligraficzny Wiesława Nadolnego z Leszna, w latach 1995-2002 Zbigniew Sołtysiak z Kościana, a w latach 2003-2004 Zbigniew Cichosz z Poznania. Od stycznia 2005 r. czasopismo drukowane jest w zakładzie poligraficznym „HAF” Aleksandra Florczaka w Lesznie.
  • Od samego początku skład czarno-białych stron gazety – początkowo maszynowo, a od końca 1992 r. komputerowo – wykonywała redakcja. Począwszy od numeru 152. z lutego 2003 r. pełny skład gazety (łącznie ze stronami kolorowymi) odbywa się w redakcji.

Jedno z pierwszych spotkań jubileuszowych założycieli i współtwórców „Naszego Jutra”

Jedno z pierwszych spotkań jubileuszowych założycieli i współtwórców „Naszego Jutra”