Samorządowe Ognisko Muzyczne zostało założone 1 kwietnia 1951 r. jako placówka kulturalna ucząca dzieci i młodzież gry na instrumentach muzycznych w cyklu czteroletnim. Jego pierwszym kierownikiem był Roman Machnikowski, a kolejnymi Ludwik Benyskiewicz, Lech Erbert i Ludwika Benyskiewicz. Od kwietnia 1998 r. Samorządowe Ognisko Muzyczne działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.

Zajęcia przeprowadzane są w roku szkolnym, przez sześć dni w tygodniu. Każdy z uczących się odbywa  1 godzinę nauki gry na wybranym instrumencie. Tradycją ostatnich lat są koncerty uczniów na półrocze i zakończenie roku szkolnego oraz występy na różnych wydarzeniach organizowanych przez GOK.

Do Ogniska uczęszczać mogą nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby pełnoletnie, którą chcą się nauczyć gry na danym instrumencie od podstaw lub pogłębić posiadane umiejętności.

Siedziba Samorządowego Ogniska Muzycznego mieści się we Włoszakowicach, przy placu 21 Października 3. Ognisko dysponuje fachową kadrą nauczycieli i oferuje grę na takich instrumentach jak: pianino, fortepian, keyboard, gitara klasyczna i elektryczna, skrzypce, akordeon, instrumenty dęte.

Zapisy na zajęcia prowadzi Gminny Ośrodek Kultury oraz poszczególni instruktorzy:

  • Andrzej Żołędziejewski (instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte, akordeon, tel. 691 654 435)
  • Mariola Żołędziejewska (instrumenty klawiszowe w tym keyboard, tel. 607 605 347)
  • Anna Grochowczak (skrzypce, tel. 607 300 436)
  • Mariusz Kowalczyk (instrumenty klawiszowe w tym pianino, tel. 669 844 287)
  • Grzegorz Thiel (gitara, tel. 697 976 170).

Uczniowie i pedagodzy Samorządowego Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach