Zespół Śpiewaczy „Dłużynianki” z Dłużyny powstał w styczniu 1998 r., a jego pierwszym kierownikiem była Elżbieta Michałowska.

Od samego początku istnienia chór umilał swym śpiewem różne miejscowe imprezy, takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka czy dożynki wiejskie, a także uczestniczył w gminnych i pozagminnych przeglądach zespołów śpiewaczych oraz wszelkich uroczystościach kościelnych. W wykonywanym repertuarze przeważają piosenki ludowe, biesiadne, cygańskie, religijne i kabaretowe.

W 2005 r. kierownikiem zespołu została Krystyna Majer, a od 2016 roku funkcję tę pełni Teresa Michalak. Obecnie dłużyński chór liczy 13 członków.

Instruktor: Stanisław Michalak

Kierownik: Teresa Michalak

Zespół Śpiewaczy „Dłużynianki” z Dłużyny