Kalendarium zespołu: 

 • Powstaje w lipcu 1964 r. z inicjatywy Anny Markiewicz, kontynuując tradycje folklorystyczne dawnego Koła Włościanek Marii Poloch,
 • W sierpniu 1964 r. daje pierwszy publiczny występ na dożynkach w Bukówcu Górnym w składzie (pary taneczne): Julia Śliwa i Antoni Śliwa, Stanisława Świętkowiak i Ludwik Marcinek, Zofia Marcinkowska i Franciszek Marcinkowski, Marta Marcinek i Ludwik Marcinek, Anna Lórych i Piotr Lórych, Maria Lipowa i Marcin Lipowy, Bronisława Białas i Stanisław Białas,
 • Pierwszy wielki sukces to zdobycie I miejsca na IV Wojewódzkim Przeglądzie Folkloru w Poznaniu w 1969 r.,
 • W 1972 r. po raz pierwszy występuje na Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku, zdobywając nagrodę,
 • W 1974 r. nagrywa film dla TVP „Wesele bukówieckie”, a w 1977 r. bierze udział w dożynkach centralnych w Lesznie,
 • W 1977 r. powstaje młodzieżowa kapela przygrywająca zespołowi, początkowo w składzie Zofia Sobecka i Robert Kasperczak oraz Barbara Maćkowiak i Edmund Marcinkowski, a później także Rafał Zając i Tomasz Kiciński,
 • W 1979 r. otrzymuje Nagrodę im. Oskara Kolberga na Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku. Skład, który otrzymał nagrodę: Zofia Marcinkowska i Franciszek Marcinkowski, Maria Kasperska i Józef Kasperski, Anna Świętkowiak i Andrzej Poloch, Urszula Samol i Leon Samol, Żelisława Kasperczak i Teofil Dudzik, Stanisława Świętkowiak i Piotr Fengler, Stanisława Dodot i Albin Poniży, Irena Marcinkowska i Zenon Krupka. Skład kapeli: Edward Ignyś i Robert Kasperczak (dudy) oraz Zofia Sobecka (skrzypce),
 • W 1987 r. występuje w Sali Kongresowej w Warszawie na Światowym Kongresie Pszczelarzy, a w 1992 r. w Filharmonii Narodowej w koncercie „Pieśni Ziemi Ojczystej”,
 • W 2000 r. umiera założycielka Anna Markiewicz, a jej obowiązki przejmuje córka Irena Michalewicz,
 • W 2003 r. inauguruje Światowe Igrzyska Polonijne na Malcie w Poznaniu,
 • W 2005 r. podczas Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego w Pobiedziskach zespół zdobywa tytuł laureata i główną nagrodę pieniężną (zespół powtarza ten sukces w 2007 r. w Gnieźnie i w 2009 r. w Nowym Tomyślu),
 • W 2006 r. po raz kolejny reprezentuje region na Ogólnopolskim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie z widowiskiem „Purtelam” wg scenariusza i w reżyserii Ireny Michalewicz oraz bierze udział w promocji książki etnomuzykolog z PAN dr Grażyny Dąbrowskiej pt. „Leksykon tańców polskich”, w której znalazły się opisy bukowieckich tańców w wykonaniu zespołu. W tym samym roku Kapela „Manugi”, która w różnych składach przygrywa zespołowi od 1977 r. (w ciągu ostatnich kilkunastu lat pod wodzą mistrza Tomasza Kicińskiego), otrzymuje Nagrodę im. Oskara Kolberga,
 • W 2009 r. występuje m.in. na Nadbużańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sokołowie Podlaskim w towarzystwie zespołów z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Nepalu oraz w Węgrowie na Festiwalu Obrzędów Weselnych (z obu wyjazdów przywozi nagrody),
 • W 2010 r. daje rekordową liczbę 26. występów, włącza się m. in. w uroczyste obchody 800-lecia wsi Bukówiec Górny oraz  występuje na XXV Konkursie Kapel Dudziarskich w Bukówcu Górnym, którego jest współorganizatorem,
 • W 2011 r. zdobywa po raz drugi Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie,
 • W 2012 r. na Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Kazimierzu Biskupim, oprócz głównej nagrody dla zespołu, za grę aktorską zostali również nagrodzeni Henryk Strzymiński i Edmund Lipowy,
 • W 2013 r. bierze udział w XXX Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Kaczorach, gdzie przedstawia widowisko „Wesele bukówieckie” i zdobywa nominację na wyjazd na sejmik ogólnopolski do Tarnogrodu (nieodbyty z powodów finansowych), uczestniczy w X Jubileuszowym Festiwalu Kultury Łowieckiej w Sierakowicach na Kaszubach oraz festynie w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,
 • W lipcu 2014 r. zespół uczestniczy w IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach, zdobywając I nagrodę,
 • W sumie w ciągu 50 lat zespół daje ponad 650 występów, w tym blisko 80 w formie widowisk obrzędowych.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia zespołu:

 • 1969 r. – I miejsce na IV Wojewódzkim Przeglądzie Folkloru w Poznaniu,
 • 1979 r. – Nagroda im. Oskara Kolberga na Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku (najwyższe wyróżnienie w dziedzinie folkloru). Założycielka zespołu Anna Markiewicz została wyróżniona tą nagrodą indywidualnie w 1996 r.,
 • 1979 r. –  honorowa odznaka „Za Rozwój Województwa Leszczyńskiego”,
 • 1980 r. – II nagroda dla kapeli zespołu w składzie: Edward Ignyś, Zofia Sobecka i Robert Kasperczak na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą,
 • 1984 r. –  III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie,
 • 1985 r. –  I nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi w Przytocznej,
 • 1995 r. – II miejsce dla solistki Julii Śliwy i kapeli dudziarskiej w składzie Zofia Dragan i Tomasz Kiciński podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą,
 • 1998 r. –  nagroda na Ogólnopolskim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie,
 • 2001 r. – nagroda IX Ogólnopolskich Spotkań Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie,
 • 2005 r. – nagroda na Ogólnopolskim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie za widowisko „Westfaloki”,
 • 2005 r. – I nagroda na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Pobiedziskach (ponownie w 2007 r. w Gnieźnie i w 2009 r. w Nowym Tomyślu),
 • 2009 i 2011 r. – Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie,
 • 2014 r. – I nagroda Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach.

Instruktor i kierownik: Małgorzata Woźna

Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego