Myśl o utworzeniu grupy śpiewaczej we Włoszakowicach zrodziła sią w listopadzie 1994 r. z inicjatywy Krystyny Wojtkowiak – emerytowanej nauczycielki, a jednocześnie założycielki i koordynatorki Stowarzyszenia „Izba Życia-Nadzieja”. Swoją działalność zespół rozpoczął 18 lutego 1995 r. Należy wspomnieć, że Krystyna Wojtkowiak podjęła się trudu współzakładania zespołów śpiewaczych nie tylko we Włoszakowicach, ale też w innych miejscowościach naszej gminy pod wspólną nazwą „Śpiewaj z nami”.

Instruktorem muzycznym włoszakowickiego zespołu śpiewaczego został Antoni Kaczmarek –  historyk, regionalista i muzyk, mający już wtedy ponad 30-letni staż wszechstronnej działalności w gminie Włoszakowice, zwłaszcza na polu nauczycielskim, organizacyjnym, społecznym, sportowym i kulturalnym. Ze względu na stan zdrowia musiał pożegnać się z zespołem w grudniu 2013 r., a więc po 20 latach pracy. Pałeczkę dyrygencką przejęła po nim wtedy Mariola Jagodzik, która prowadzi zespół do dnia dzisiejszego.

4 lutego 2014 r., po 20 latach kierowania zespołem, z funkcją tą rozstała się Krystyna Wojtkowiak. Nowym kierownikiem została Maria Kamieniarz, kolejna zasłużona nauczycielka w gminie Włoszakowice, która była nim do listopada 2017 r. W  grudniu 2017 r. kierownictwo nad zespołem przejęła Gabriela Janiszewska (obecny kierownik).

Od samego początku działalności spotykania zespołu odbywają się co wtorek we włoszakowickiej sali widowiskowej GOK. Na tę chwilę grupa liczy 28 członkiń, z czego najdłuższym 25-letnim stażem mogą pochwalić się: Maria Kaminiarz, Wanda Langner, Kazimiera Pytlik, Zofia Tomińską i Maria Wiszniewska (najstarsza chórzystka).

W 2018 r. śpiewaczki z Włoszakowic poczuły potrzebę, wzorem innych zespołów z naszej gminy, aby zmienić nazwę swojej grupy. Obecnie funkcjonują pod nazwą Zespół Wokalny „Melodia”.

Repertuar muzyczny zespołu zmieniał się na przestrzeni lat, ale pewien standard (typowy dla takich zespołów) pozostał niezmieniony. Są to mianowicie pieśni patriotyczne, religijne, biesiadne oraz znane przeboje z minionych epok i współczesne. „Melodia” bierze czynny udział w życiu muzycznym naszej gminy i sąsiednich, uczestnicząc w wielu przeglądach, biesiadach i jubileuszach.

Największym osiągnięciem zespołu jest zdobycie wyróżnienia w 2018 r. na Ogólnopolskim II Festiwalu Seniorów w Toruniu, organizowanym przez Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Tam też „Melodia” jako jedyny zespół reprezentowała  Wielkopolskę. Podczas festiwalu chórzystki wykonały m.in. fragmenty poloneza „Witaj Orle” autorstwa najsłynniejszego w dziejach włoszakowiczanina Karola Kurpińskiego.

Instruktor: Mariola Jagodzik

Kierownik: Gabriela Janiszewska

Zespół Wokalny „Melodia” z Włoszakowic