Zespół Śpiewaczy „Mezzo Forte” z Krzycka Wielkiego istnieje od października 1998 r. Został założony z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry dla osób lubiących muzykę i śpiew. Pierwszym instruktorem muzycznym zespołu był Antoni Kaczmarek, w październiku 2008 r. funkcję tę objął Szymon Gąda, a od sierpnia 2015 r. ze śpiewakami współpracuje Mariusz Kowalczyk. Przez 18 lat obowiązki kierownika chóru pełniła Krystyna John.

Aktualnie krzycki zespół liczy 17 członków, a jego kierownikiem jest Krystyna Kurpisz. Śpiewacy wykonują pieśni patriotyczne, kościelne, biesiadne i rozrywkowe. Chór bierze udział we wszystkich przeglądach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, w corocznych powiatowych przeglądach zespołów śpiewaczych w Święciechowie, w spotkaniach kolędowo-noworocznych oraz karnawałowych, występuje na spotkaniach emerytów i rencistów, a także uświetnia msze święte i lokalne uroczystości.

Instruktor: Mariusz Kowalczyk

Kierownik: Zenon Mejza

Zespół Śpiewaczy „Mezzo Forte” z Krzycka Wielkiego