Zespół Śpiewaczy z Jezierzyc Kościelnych, początkowo działający pod nazwą „Śpiewaj z nami”, powstał w listopadzie 1998 r. z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry. Pierwszym dyrygentem chóru został Antoni Kaczmarek, a kierownikiem Emilia Małecka, po śmierci zastąpiona przez Stefanię Kiącę (pełniącą tę funkcję od 17 lat). W 2013 r. zmieniono nazwę na „Jezioranki”, a nowym instruktorem wokalnym zespołu została Mariola Jagodzik. Od niedawna chór występuje pod dyrekcją Rafała Grygiela.

Celem powstania zespołu było ożywienie tradycji śpiewaczych wśród dorosłych mieszkańców Jezierzyc Kościelnych. Przez cały okres swojej działalności chór uświetniał różne lokalne wydarzenia, takie jak: Dzień Seniora, spotkania opłatkowe i noworoczne, dożynki czy uroczystości kościelne (msze jubileuszowe, pogrzeby). „Jezioranki” biorą również udział w imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach oraz przeglądach pieśni w Święciechowie i Wijewie.

W trakcie 20 lat działalności zespołu zmarło 10 jego członkiń, a 5 z różnych przyczyn nie może uczestniczyć w cotygodniowych próbach. Obecnie zespół liczy 14 śpiewaczek.

Instruktor: Rafał Grygiel

Kierownik: Stefania Kiąca

Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Jezierzyc Kościelnych