Zakończenie uroczystości powstańczych

Tegoroczne gminne obchody 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zakończyły się 18 stycznia w Boguszynie. Tamtejsza uroczystość ku czci powstańców odbyła się tradycyjnie przy remizie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca bohaterskich żołnierzy odcinka „Boguszyn” Frontu Południowo-Zachodniego Grupy „Leszno”.

W środowych obchodach uczestniczyli: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, sołtys Boguszyna Grażyna Tomkowiak, przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Julia Lorenz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec (prowadzący uroczystość), dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim Leszek Barszcz wraz z grupą uczniów oraz przedstawiciele Klubu Dąb Boguszyn. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych reprezentujących boguszyńską jednostkę OSP oraz krzycką szkołę. Uroczystość uświetniły ponadto członkinie Zespołu Śpiewaczego „Relaks” z Boguszyna.

Najważniejszym elementem uroczystości było oczywiście złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod wspomnianą tablicą pamiątkową. Przy okazji odśpiewano również hymn państwowy i „Rotę”, wysłuchano krótkiej historii odcinka „Boguszyn” oraz uruchomiono syrenę alarmową. Całość zwieńczyło okolicznościowe spotkanie w pobliskiej sali wiejskiej, podczas którego zespół „Relaks” pod dyrekcją Mariusza Lorycha wykonał kilka pieśni patriotycznych (w tym m.in. „Marsyliankę wielkopolską”).

***

Odcinek „Boguszyn”

16 stycznia 1919 roku, po objęciu naczelnego dowództwa wojskowego w Poznaniu przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, powstało Wojsko Wielkopolskie i został utworzony Front Południowo-Zachodni Grupy „Leszno”, a w nim odcinki: „Poniec”, „Pawłowice”, „Osieczna” i „Boguszyn”. Na czele tego ostatniego stanął ppor. Franciszek Szyszka, który 31 grudnia 1918 roku powołał kompanię powstańczą w Kościanie. Razem z nią dnia 19 stycznia zdobył Radomicko oraz przejął Smyczynę i Boguszyn, po czym podporządkował sobie miejscowości o przewadze ludności narodowości polskiej aż do Kanału Obry. Powstały w ten sposób odcinek liczył aż 35 km długości. Dowódcą całej Grupy „Leszno” mianowano kpt. Bernarda Śliwińskiego. 

A.A.