Wierni znowu modlili się za Ojczyznę

Kolejnym wydarzeniem, które powróciło do kalendarza po pandemicznej przerwie, była msza święta polowa w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostało tradycyjne zorganizowane w Święto Narodowe 3 Maja we włoszakowickim parku.

Wtorkową liturgię koncelebrowało dwóch kapłanów – obecny ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń i jego poprzednik ksiądz Andrzej Szulc. Obok licznie zgromadzonych wiernych uczestniczyły w niej również poczty sztandarowe reprezentujące okoliczne organizacje i instytucje, w tym: Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP – Koło we Włoszakowicach (sztandar nieśli żołnierze ze 125 Batalionu Piechoty Lekkiej 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lesznie), Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, Towarzystwo Kolejarzy, Kółko Rolnicze oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących. Na mszy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych z wójtem gminy Włoszakowice Robertem Kasperczakiem na czele. Uroczystość uświetnili ponadto chórzyści z Parafialnego Chóru Pań „Mater Dei” oraz Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego, występujący pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.

Uroczyste nabożeństwo zwieńczyło odśpiewanie „Warszawianki” Karola Kurpińskiego. Wcześniej męska część chórzystów wykonała również fragment mszy najsłynniejszego w dziejach włoszakowiczanina pt. „Na stopniach Twego upadamy tronu”. Ważnym elementem ceremonii było ponadto poświęcenie tarczy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego, które tego dnia przeprowadzało coroczne królewskie strzelanie.

Organizatorem trzeciomajowej mszy świętej był jak zawsze Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, przy wsparciu włoszakowickiej parafii pw. Świętej Trójcy, Zarządu Dróg Gminnych oraz miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Należy wspomnieć, że podobne nabożeństwa w intencji Ojczyzny odbyły się też w pozostałych parafiach w naszej gminie.

A.A.