Wieczornice w Jezierzycach i Zbarzewie

W okolicach 11 listopada, a konkretnie 10. i 13. dnia miesiąca, odpowiednio w Jezierzycach Kościelnych i Zbarzewie odbyły się Wieczornice związane z obchodzonym akurat Narodowym Świętem Niepodległości. Były to wydarzenia kulturalne o tematyce patriotycznej, zorganizowane przez miejscowe organizacje dla lokalnych społeczności.

Jak nietrudno się domyślić w programach obu Wieczornic znalazły się głównie pieśni patriotyczne. W Jezierzycach wykonywał je Zespół Śpiewaczy „Jezioranki”, a w Zbarzewie (analogicznie) Zespół Śpiewaczy „Zbarzewianki” – jeden i drugi prowadzony przez Rafała Grygiela. Ponadto nie zabrakło też wierszy i piosenek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych, pochodzących z danej wsi. Wszystko zostało okraszone opisem wydarzeń historycznych sprzed ponad stu lat.

W Wieczornicach, poza mieszkańcami poszczególnych miejscowości, uczestniczyli również goście honorowi. W Jezierzycach byli to radna gminy Hanna Michalska, sołtys wsi Agnieszka Przewoźna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Przemysław Kuchcicki, dyrektor tutejszej Szkoły Podstawowej Marcin Ginter, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach Dorota Grygiel oraz ksiądz proboszcz Andrzej Pajzderski, natomiast w Zbarzewie sołtys wsi Halina Łaszczyńska oraz ksiądz proboszcz Robert Bach.

A.A.

Galeria