Trzeciomajowa msza za Ojczyznę

Tradycyjną mszą świętą polową w intencji Ojczyzny uczcili Święto Narodowe 3 Maja mieszkańcy Włoszakowic. Nabożeństwo odbyło się jak co roku we włoszakowickim parku.

-To wydarzenie ma ogromne znaczenie nie tylko ze względów religijnych, ale również tożsamościowych dla całej naszej gminy. W końcu odbywa się niemal nieprzerwanie, z krótką pandemiczną przerwą, od 1990 roku – tymi słowami otworzył środową mszę wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak. Liturgię koncelebrowało dwóch miejscowych kapłanów – ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń oraz ksiądz senior Andrzej Szulc. Obok licznie zgromadzonych wiernych uczestniczyły w niej również poczty sztandarowe reprezentujące tutejsze organizacje społeczne i instytucje, w tym: Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, Kółko Rolnicze, Towarzystwo Kolejarzy, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących. Nie zabrakło też przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach (tym razem bez sztandaru). Uroczystość uświetnili ponadto chórzyści z Parafialnego Chóru Pań „Mater Dei” oraz Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego, występujący pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.

Uroczystą mszę świętą zwieńczyło odśpiewanie „Warszawianki” Karola Kurpińskiego. Ważnym elementem nabożeństwa było także poświęcenie tarczy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego, które tego dnia przeprowadzało swoje coroczne królewskie strzelanie.

Organizatorem trzeciomajowej mszy świętej był jak zawsze Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, przy pomocy Zarządu Dróg Gminnych, tutejszego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz włoszakowickiej parafii pw. Świętej Trójcy. Należy wspomnieć, że podobne nabożeństwa w intencji Ojczyzny odbyły się też w pozostałych parafiach naszej gminy.

A.A.