Tradycje Bukówca wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Udało się – po wielu miesiącach starań tradycje kulturowe Bukówca Górnego zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

O tym, że mieszkańcy Bukówca Górnego starają się o wpis na taką listę informowaliśmy w zeszłorocznym, wakacyjnym numerze „Naszego Jutra” (nr 370 i 371, lipiec sierpień 2021 r.). Jednym z warunków wpisu było to, aby tradycje były żywe, cały czas kultywowane i zachowane w przekazie pokoleniowym. Ten i inne warunki zostały spełnione, dzięki czemu pod koniec ubiegłego roku bukówieckie tradycje znalazły się na upragnionej liście. Niedawno poinformował o tym w swoim piśmie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński (skan pisma zamieszczamy poniżej).

Skan pisma Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego

Lista prowadzona jest od 2014 roku i obecnie znajduje się na niej tylko 49 wpisów, w tym 4 z Wielkopolski. Wpis nie jest dany „na zawsze” – co pięć lat przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzają jego weryfikację, zarówno na podstawie dokumentacji, jak i wizji lokalnych na miejscu.

Inicjatorem starań o wpis było Stowarzyszenie Bukówczan MANU z prezes Zofią Dragan na czele.

A.A.