Święto Niepodległości w Dłużynie

Okazuje się, że obchody Święta Niepodległości w parafii pw. św. Jakuba Większego Ab. w Dłużynie mają długą i piękną tradycję. Dlatego też przedstawiamy ich tegoroczny przebieg.

Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dłużyńskiej parafii rozpoczęły się już wczesnym rankiem. Wtedy też delegacje okolicznych wsi (wchodzących w skład parafii) z pocztami sztandarowymi zebrały się na dziedzińcu przy probostwie i domu katolickim, skąd wyruszyły w przemarszu do kościoła. W świątyni ksiądz proboszcz Leszek Grzelak odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny, w trakcie której przypomniał tradycję parafialnych obchodów Święta Niepodległości.*

Bezpośrednio po nabożeństwie uformowano pochód i wyruszono w kierunku pobliskiego cmentarza. Po drodze ksiądz Leszek Grzelak złożył wieniec przy tablicy wmurowanej w ścianę kościoła, upamiętniającej byłego proboszcza parafii Dłużyna (w latach 1921-1940) księdza Juliana Dembińskiego (aresztowanego przez Niemców 15 marca 1940 r. i przewiezionego do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie zginął 13 marca 1941 r.). Wieniec symbolizował hołd oddany wszystkim ofiarom obozów koncentracyjnych.

Uroczystość na cmentarzu przy wspólnej mogile poległych w walkach o niepodległość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie odczytano „Modlitwę za Ojczyznę” bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W dalszej części wieńce, kwiaty i znicze na mogile złożyły delegacje: Rady Parafialnej i Parafialnego Zespołu Caritas, Szkoły Podstawowej w Dłużynie, Rady Powiatu Leszczyńskiego, Zespołu Śpiewaczego „Sami swoi” z Grotnik, wsi Poświętno (złożona z przedstawicieli Rady Sołeckiej i matek różańcowych), wsi Machcin (złożona z przedstawicieli Rady Sołeckiej, koła różańcowego i OSP Machcin), wsi Dłużyna (złożona z przedstawicieli Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich w Dłużynie i OSP Dłużyna), wsi Grotniki (złożona z przedstawicieli Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich w Grotnikach i OSP Grotniki), wsi Biskupice, wsi Nowe Szczepankowo, Stare Szczepankowo i Sikorzyn, wsi Skarżyń (złożona z przedstawicieli Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Skarżyniu) oraz wsi Charbielin i Trzebidza.

Po wspólnym odśpiewaniu „Roty” ksiądz Leszek Grzelak podziękował wszystkim przybyłym za udział w obchodach i modlitwę w intencji Ojczyzny. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę” i wymarszem pocztów sztandarowych.

B. Szalewska-Konieczna, A.A.

* Obchody Święta Niepodległości w parafii pw. św. Jakuba Większego Ab. w Dłużynie odbywają się (z przerwami wprawdzie) od 1918 roku. 21 grudnia 1918 roku ówczesny proboszcz parafii ksiądz Rybicki zaprosił do salki domu katolickiego parafian, z którymi później przeszedł do kościoła. Po wspólnej modlitwie w świątyni uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, by oddać cześć wszystkim walczącym i poległym w wojnie.

Następnie, w latach 20. XX wieku, w parafii organizowano wspólne modlitwy w intencji Ojczyzny, których zaprzestano w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym. Dopiero w 1989 roku, po transformacji ustrojowej, tradycja ta została przywrócona. Na początku lat 90. XX wieku w dniu 11 listopada odprawiano nabożeństwa w intencji Ojczyzny (po mszy świętej). Przez kilka lat również społeczność Szkoły Podstawowej w Dłużynie przygotowywała na ten dzień okolicznościowe przedstawienia, które prezentowano zarówno w szkole, jak i w kościele. Od 1996 roku nabożeństwo 11-listopadowe celebrowane jest jako msza święta w intencji Ojczyzny. Począwszy od 2002 roku uczestniczą w niej strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dłużynie, Machcinie i Grotnikach (początkowo w mundurach, a w późniejszych latach również ze sztandarami), dzięki czemu jej oprawa nabrała bardziej podniosłego charakteru. Tradycja udziału w liturgii pocztów sztandarów, chorągwi i sztandarów kościelnych oraz delegacji różnych instytucji i organizacji z terenów okolicznych wsi jest żywa i kultywowana do dziś.

Oprac. ks. L. Grzelak