Spektakl MCP „Alternatywa” w Bukówcu

„Mam Alternatywę” – brzmiał tytuł spektaklu wystawionego 22 marca w bukówieckiej sali wiejskiej przez grupę parateatralną działającą przy Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie. Przedstawienie było skierowane do uczniów starszych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym.

Wystawiony spektakl o charakterze profilaktycznym poruszał wiele różnych problemów współczesnej młodzieży, takich jak przemoc w rodzinie, odrzucenie przez rówieśników, samookaleczanie czy konsekwencje nadmiernego imprezowania. Mimo szerokiej i jakże trudnej tematyki członkowie leszczyńskiej „Alternatywy”, będący jedocześnie reżyserami przedstawienia, zdołali przedstawić wszystko przy pomocy form parateatralnych i tańca (niemal bez użycia słów). Całość stworzyła niepowtarzalne widowisko, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci zasiadających na widowni uczniów.

Głównym organizatorem spektaklu była Rada Rodziców włoszakowickiej szkoły przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach. Udział uczniów w wydarzeniu został sfinansowany z budżetu gminy Włoszakowice w ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

A.A.