Wydrukuj tę stronę

„Słowiki” po raz kolejny gościły w naszej gminie

Już po raz piąty w gościnnych progach ośrodka wczasowego Sadyba w Boszkowie-Letnisku Fundacja Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki zorganizowała Warsztaty Muzyczne. Skierowane były one do chórzystów Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” oraz dzieci i młodzieży pochodzących z gminy Włoszakowice. W trakcie zajęć razem przygotowywali oni repertuar na koncert wieńczący warsztaty, natomiast chórzyści – dodatkowo repertuar na zbliżający się sezon artystyczny.

W czasie wolnym od zajęć muzycznych uczestnicy warsztatów rozkoszowali się pięknem okolicznej przyrody. Odwiedzili leśniczówkę Koczury, gdzie dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Włoszakowice i specjalisty Służby Leśnej Marka Wąsowicza mogli zobaczyć najciekawsze obiekty, rozegrać zawody z przeszkodami hobby horse i rozegrać mecze piłki nożnej. Odbyli także rejs po Jeziorze Dominickim (dodatkowo kilkakrotnie kąpali się w nim) oraz odwiedzili Wolsztyn (zwiedzili m.in. Skansen Budownictwa Ludowego i Muzeum Roberta Kocha). Ponadto rozegrali olimpiadę chóralną na stadionie lekkoatletycznym we Włoszakowicach.

Były też punkty typowo edukacyjne. Dzięki życzliwości regionalistki Zofii Dragan uczestnicy warsztatów poznali zwyczaje kultywowane we wsi Bukówiec Górny. Przedstawicielka Sanepidu z Leszna, podczas specjalnej pogadanki, zwróciła im uwagę na bezpieczeństwo podczas wypoczynku.  Z kolei miejscowi strażacy z OSP Włoszakowice przygotowali pokaz pierwszej pomocy, przywożąc ze sobą fantomy, na których dzieci mogły spróbować i nauczyć się podstaw przywracania krążenia. Nie obyło się też bez nauki „lania wody”. Jak widać – program atrakcji był bardzo bogaty.

Na zakończenie warsztatów członkowie chóru „Poznańskie Słowiki” oraz uczniowie włoszakowickiej szkoły prowadzeni przez nauczycielkę muzyki Katarzyną Kaczmarek wykonali wspólnie koncert w kościele pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach. Licznie zgromadzeni słuchacze gorąco przyjęli występ, była też ogromna radość ze wspólnego muzykowania.

Warsztaty w Boszkowie mogły się odbyć dzięki pomocy wielu życzliwych chórowi osób i instytucji. Należy tutaj wymienić: Samorząd Województwa Wielkopolskiego (który współfinansował cały projekt), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW Dorotę Kinal, gminę Włoszakowice z wójtem Robertem Kasperczakiem na czele, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach (z panami Pawłem Borowcem, Amadeuszem Apolinarskim, Arkadiuszem Szymczakiem i Rafałem Jagodzikiem), proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach księdza Zbigniewa Dobronia, Nadleśnictwo Włoszakowice – nadleśniczego Tomasza Furmańczaka i starszego specjalistę Służby Leśnej Marka Wąsowicza, Alicję Nowak i Spółdzielnię Kółek Rolniczych Włoszakowice, Radosława Szcześniaka i firmę DE-MO z Lipna, regionalistkę Zofię Dragan, firmę Werner Kenkel i pana Marka Daczkę, panią Halinę Florek (która od lat życzliwie wspiera działania chóru), zarząd firmy Hermes Sp. z o.o., ośrodek wczasowy Sadyba (w którym te zajęcia muzyczne się odbywały), Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (za życzliwość i nieocenioną pomoc w przejazdach kolejowych), OSP KSRG Włoszakowice oraz Instytut Ochrony Roślin – Pib w Poznaniu.

Poznańskie Słowiki