Popisowy maj Studia Muzyki

Przyzwyczailiśmy się już, że wiosną odbywają się tradycyjne popisy Studia Muzyki Szymona Gądy. Nie inaczej było i w tym roku, a konkretnie we wtorek 9 maja, kiedy to soliści Studia zaprezentowali swoje umiejętności wokalne we włoszakowickiej sali widowiskowej GOK. Występy podzielone były na dwie części.

W pierwszej z nich wystąpili młodsi słuchacze, którzy wykonywali utwory utrzymane w różnych stylach i językach. Z kolei w drugiej zaprezentowali się dorośli uczniowie, śpiewając polskie przeboje lat 80. i 90. Łącznie na scenie można było zobaczyć ponad 30 solistów, którym towarzyszył właściciel i instruktor Studia Szymon Gąda. Niektórzy artyści występowali solowo, inni w duetach, a jeszcze inni z towarzyszeniem chórków. Na zakończenie każdej z części odbyły się ponadto wspólne występy solistów z danej grupy wiekowej.

Popisom przysłuchiwali się głównie rodzice i inni krewni występujących solistów. Na widowni nie zabrakło też dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach (współorganizatora wydarzenia) Pawła Borowca.

***

Studio Muzyki Szymona Gądy (wcześniej Studio Piosenki GOK) powstało w 2009 roku. Obecnie naukę pobiera w nim kilkudziesięciu słuchaczy w różnym wieku, którzy doskonalą takie elementy śpiewu jak: technika oddechowa, kształtowanie frazy muzycznej, interpretacja słowno-muzyczna, właściwa akcentacja, umiejętne wykorzystanie dynamiki, świadome panowanie nad intonacją w głosie oraz właściwa dykcja. Nabyte umiejętności uczniowie Studia już od wielu prezentują na różnych imprezach w gminie Włoszakowice (i nie tylko). Ponadto startują w wielu konkursach i festiwalach muzycznych, odnosząc na nich liczne sukcesy.

A.A., zdj. D. Jerzyk

Galeria