Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim

Jeszcze w lutym tego roku Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach przystąpił do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a następnie wziął udział w konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan operacyjny na lata 2022-2023, zgłaszając operację pn. „Promocja odpowiedzialnych postaw wobec niedoboru wody na obszarze wiejskim w gminach: Włoszakowice, Wijewo i Święciechowa”.

W postępowaniu konkursowym wniosek GOK został jednym z 34 pozytywnie ocenionych wniosków (na 49 złożonych) i tym samym jednostka uzyskała dofinansowanie w wysokości 5.672,07 zł.

21 czerwca dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego stosowną umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji. Województwo Wielkopolskie reprezentowali: wicemarszałek Krzysztof Grabowski i dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Izabela Mroczek.

Od prawej stoją: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Izabela Mroczek

Od prawej: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Izabela Mroczek

Operacja zgłoszona przez GOK polegać będzie na przeprowadzeniu konkursu wśród młodzieży szkolnej promującego w atrakcyjnej formie (preferowane formy: film, piosenka, skecz, stand-up, komiks) postawę szacunku wobec ograniczonych zasobów wody w naszym regionie oraz druku w miesięczniku „Nasze Jutro” cyklu artykułów edukacyjnych na temat problemów z niedostatkiem wody i jego konsekwencji oraz zarządzania wodami opadowymi wraz z prezentacją możliwości uzyskania przez właścicieli zwykłych gospodarstw domowych dofinansowania przeznaczonego na powstawanie przydomowych oczek wodnych, instalacji przechwytujących wody opadowe (deszczówkę), względnie na inne proretencyjne działania.

Druk artykułów w „Naszym Jutrze” już się rozpoczął i potrwa do września, natomiast konkurs zostanie przeprowadzony we wrześniu i październiku, obejmując młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczającą do placówek z terenu gmin: Włoszakowice, Wijewo i Święciechowa (łącznie 10 szkół podstawowych i 3 ponadpodstawowe).

Ponieważ konkurs przeznaczony jest dla współczesnych ludzi młodych, a więc dorastających w scyfryzowanym społeczeństwie, w konkursie przewidziano atrakcyjne z ich punktu widzenia nagrody, takie jak konsola do gier, hulajnoga elektryczna, smartwatch, smartfon i gogle VR, które zostaną sfinansowane w ramach refundacji przez Województwo Wielkopolskie.

O szczegółach konkursu szkolnego „Oszczędzaj wodę!”  i jego rozstrzygnięciu będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Wszystkich niezmiennie zachęcamy do lektury „Naszego Jutra”, w tym artykułów na temat problemów z wodą i sposobami radzenia sobie z nimi, przygotowywanych przez Amadeusza Apolinarskiego.

(pb)