Pierwszy koncert od pięciu miesięcy

Niedzielnym koncertem „Musica Sacra” na wzgórzu kościelnym w Charbielinie rozpoczął się Kurs Wokalny Włoszakowice 2020, w którym uczestniczą przede wszystkim studenci z poznańskiej Akademii Muzycznej i szczecińskiej Akademii Sztuki. Co warte podkreślenia, był to pierwszy od wybuchu epidemii, czyli od marca, koncert zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

Jak sama nazwa wskazuje, w programie inauguracyjnego koncertu znalazły arcydzieła muzyki sakralnej skomponowane m.in. przez takich wybitnych kompozytorów jak Franz Schubert, Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Joseph Haydn czy Wolgang Amadeus Mozart. Ich wykonawcami byli oczywiście uczestnicy włoszakowickiego kursu, w tym: Anna Cichocka (sopran), Anna Martyna (sopran), Weronika Prościńska (mezzosopran), Agata Rawska (mezzosopran), Karen Siewierska (sopran), Weronika Prościńska (mezzosopran), Maksymilian Skiba (baryton), Adam Szramski (baryton) i Jin Xiaoyang (tenor). Młodym i uzdolnionym śpiewakom towarzyszyły przy fortepianie Agnieszka Barańska i Alicja Tarczykowska, a słowo wstępne o muzyce wygłosił Wojciech Maciejowski (główny pomysłodawca i inicjator kursów).

Na zakończenie pełnego religijnych uniesień koncertu jego wykonawcy otrzymali kwiaty oraz upominki książkowe wręczone przez kustosza charbielińskiego sanktuarium księdza Leszka Grzalaka i dyrektora GOK Pawła Borowca. Nie zabrakło też gromkich braw od około stuosobowej publiczności, która spragniona kulturalnych wydarzeń licznie zgromadziła się w jednej z najpiękniej położonych miejscowości w naszej gminie.

A.A.