Kurs wokalny zakończony

Tegoroczny Kurs Wokalny, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach przy współpracy z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu, oficjalnie zakończył się w niedzielne popołudnie 16 sierpnia. Doskonalone w trakcie całego tygodnia umiejętności śpiewacze jego uczestnicy zaprezentowali podczas koncertu finałowego we włoszakowickim parku.

 

Na parkowej scenie wystąpiło łącznie dziewięciu młodych śpiewaków, w tym (w kolejności alfabetycznej): Michał Bączyk, Anna Martyna, Weronika Prościńska, Agata Rawska, Sylwia Salamońska, Karen Siewierska, Maksymilian Skiba, Adam Szramski i Jin Xiaoyang. Artystom przy fortepianie towarzyszyły pianistki Agnieszka Barańska i Alicja Tarczykowska, a słowo wstępne o muzyce wygłosił Wojciech Maciejowski – pomysłodawca i inicjator tutejszych kursów oraz jeden z pedagogów prowadzących zajęcia wokalne.

Popołudniowy koncert składał się z trzech głównych części. W pierwszej z nich wybrzmiały pieśni i arie Karola Kurpińskiego, druga zawierała znane utwory różnych europejskich kompozytorów, a w trzeciej można było usłyszeć najsłynniejsze dzieła operowe i musicalowe. W zdecydowanej większości śpiewacy prezentowali się solo, choć zdarzały się też występy w duetach.

Doskonałym zwieńczeniem koncertu było wręczenie uczestnikom kursu pamiątkowych dyplomów i kwiatów. Tradycyjnie nie zabrakło też podziękowań dla pedagogów. Ponadto, na bis, wszyscy artyści wykonali wspólnie utwór „Usta milczą dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka” Franza Lehára, za co otrzymali od publiczności owacje na stojąco.

Warto zaznaczyć, że był to trzynasty letni, a szesnasty w ogóle kurs wokalny zorganizowany w naszej gminie.

A.A