Koniec uroczystości powstańczych

Trzecia i zarazem ostatnia część gminnych obchodów 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyła się 18 stycznia w Boguszynie. Tamtejsza uroczystość ku czci powstańców miała tradycyjnie miejsce przy miejscowej remizie OSP, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca bohaterskich żołnierzy odcinka „Boguszyn” Frontu Południowo-Zachodniego Grupy „Leszno”.

We wtorkowych obchodach uczestniczyli m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, radny gminy i sołtys Sądzi Zenon Poloch, sołtys Boguszyna Grażyna Tomkowiak, przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Julia Lorenz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec (prowadzący uroczystość), dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim Leszek Barszcz i nauczycielka placówki Barbara Leszkowicz-Barszcz. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych reprezentujących krzycką szkołę i boguszyńską jednostkę OSP oraz strażaków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uroczystość uświetniły ponadto członkinie Zespołu Śpiewaczego „Relaks” z Boguszyna.

Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod wspomnianą tablicą pamiątkową. Przy okazji odśpiewano również hymn państwowy i „Rotę” oraz wysłuchano krótkiej historii odcinka „Boguszyn”. Całość zwieńczyło okolicznościowe spotkanie w pobliskiej sali wiejskiej, podczas którego zespół „Relaks” wykonał samodzielnie kilka pieśni patriotycznych.

A.A.

***

Odcinek „Boguszyn”

16 stycznia 1919 roku, po objęciu naczelnego dowództwa wojskowego w Poznaniu przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, powstało Wojsko Wielkopolskie i został utworzony Front Południowo-Zachodni Grupy „Leszno”, a w nim odcinki: „Poniec”, „Pawłowice”, „Osieczna” i „Boguszyn”. Na czele tego ostatniego stanął ppor. Franciszek Szyszka, który 31 grudnia 1918 roku powołał kompanię powstańczą w Kościanie. Razem z nią dnia 19 stycznia zdobył Radomicko oraz przejął Smyczynę i Boguszyn, po czym podporządkował sobie miejscowości o przewadze ludności narodowości polskiej aż do Kanału Obry. Powstały w ten sposób odcinek liczył aż 35 km długości. Dowódcą całej Grupy „Leszno” mianowano kpt. Bernarda Śliwińskiego.

Oprac. A.A. na podstawie publikacji A. Kaczmarka