Kolejna sala w gminie wyremontowana

Do grona wyremontowanych sal w gminie Włoszakowice dołączyła ostatnio sala wiejska w Skarżyniu. Oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku sali wiejskiej w Skarżyniu” nastąpiło w ostatni piątek czerwca.

Piątkowa uroczystość podzielona była na trzy główne części. Pierwsza z nich odbyła się przed budynkiem sali, gdzie poświęcenia świeżo oddanej do użytku inwestycji dokonał ksiądz proboszcz Wojciech Rzeźnik z parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Dłużnie. Następie wstęgę przed wejściem do budynku przecięli: wójt gminy Włoszakowice Marek Wąsowicz, przewodnicząca Rady Gminy Danuta Poloszyk, sołtys Skarżynia Stanisław Grochowy, przewodnicząca skarżyńskiego Koła Gospodyń Wiejskich Maria Majewska oraz przedstawiciele firmy LUX ze Święciechowy (wykonawcy inwestycji) Urszula i Grzegorz Żukowscy.

Dalsza część uroczystości odbyła się już w środku. Tam wójt Marek Wąsowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie, podczas którego podziękował osobom zaangażowanym w realizację zadania. Poza wykonawcami inwestycji i sołtysem Stanisławem Grochowym (który również zabrał głos) byli to także inspektorowie nadzoru budowlanego oraz kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Gminy Marzena Klefas-Majewska. Doskonałym zwieńczeniem części oficjalnej był występ Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego prowadzonego przez Zofię Dragan.

Na zakończenie przygotowano jeszcze poczęstunek dla zaproszonych gości, a także zabawę taneczną dla mieszkańców Skarżynia. Każdy mógł również obejrzeć wszystkie pomieszczenia wyremontowanej sali.

A.A.

***

Sala wiejska w Skarżyniu została wybudowana w czynie społecznym mieszkańców wsi z pomocą SKR Przemęt i gminy Przemęt w 1983 r. Wykonawcą była firma budowlana Bronisława Tosia. W 1990 r. salę powiększono o pomieszczenia sanitarne i magazynowe. W późniejszym czasie sala w ramach bieżącego utrzymania była przez wieś malowana, wymieniono też okna i drzwi. 

W lutym 2023 r. gmina Włoszakowice złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza na zadnie pn. „Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku sali wiejskiej w Skarżyniu”.

Z początkiem listopada 2023 r. rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją oraz budową instalacji fotowoltaicznej w budynku sali wiejskiej w Skarżyniu. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzania negocjacji została firma LUX Urszula Żukowska Grzegorz Żukowski S. C. z siedzibą w Święciechowie.

Zakres robót budowlanych inwestycji obejmował m.in. kompleksową wymianę dachu, termomodernizację budynku wraz z wymianą elewacji, przebudowę zaplecza kuchennego, remont sanitariatów, wymianę ogrzewania na pompę ciepła, montaż systemu wentylacji oraz nową instalację elektryczną.

Koszt inwestycji zgodnie z umową wyniósł 2.900 397,75 zł. Na powyższe zadanie przyznana została pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ogółem do kwoty 1.330.086,57 zł w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem (nie mniej niż 2,5% i nie więcej niż 4%) z możliwością umorzenia do wysokości 30%.

Ponadto sala została wyposażona w 100 nowych krzeseł, zasłony i firany.

27 maja br. miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych w związku z zakończeniem gminnej inwestycji.

Galeria