„Jezioranki” mają 25 lat

W pierwszy piątek października Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Jezierzyc Kościelnych obchodził okrągły jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystość była połączona z corocznym Dniem Seniora.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miejscowym kościele parafialnym, gdzie mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących członków zespołu odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Pajzderski. W dalszej kolejności impreza przeniosła się do pobliskiej sali wiejskiej, w której śpiewaczki-jubilatki, licznie zgromadzonych seniorów oraz zaproszonych gości powitała kierownik „Jezioranek” Marzena Przewoźna (pełniąca jednocześnie funkcję kierownika jezierzyckiego Klubu Seniora). Życzenia 25-latkom składali m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, nowo powołana dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Patalas, radna gminy Hanna Michalska, sołtys wsi Agnieszka Przewoźna, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych Marcin Ginter, prezes Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach Dorota Grygiel, przedstawiciele jezierzyckich organizacji społecznych oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych zespołów. Korzystając z okazji włodarz naszej gminy wręczył również słodkie upominki świętującym seniorom. Ponadto osobne gratulacje i kwiaty odebrali też ci członkowie Klubu Seniora, którzy obchodzili w tym roku okrągłe urodziny lub jubileusz małżeństwa.

O część artystyczną imprezy zadbał oczywiście sam zespół-jubilat. W pierwszej kolejności panie zaprezentowały przegląd utworów wykonywanych na przestrzeni ostatnich 25 lat, pod dyrekcją trzech instruktorów – Antoniego Kaczmarka, Marioli Jagodzik i Rafała Grygiela (obecnego instruktora). Następnie śpiewaczki zmieniły nieco profesję i wystąpiły z repertuarem kabaretowym, rozśmieszając wszystkich niemal do łez. Zarówno wyśpiewane piosenki, jak i przedstawione skecze spotkały się z żywą reakcją publiczności.

Jak przystało na jubileusz z prawdziwego zdarzenia nie zabrakło także okolicznościowego tortu, któremu towarzyszyło odśpiewanie hucznego „Sto lat”.

***

Zespół Śpiewaczy z Jezierzyc Kościelnych, początkowo działający pod nazwą „Śpiewaj z nami”, powstał w listopadzie 1998 r. Pierwszym dyrygentem zespołu został Antoni Kaczmarek, a kierownikiem Emilia Małecka, po śmierci zastąpiona przez Stefanię Kiącę. Obecnie funkcję kierownika pełni Marzena Przewoźna. W 2013 r. zmieniono nazwę na „Jezioranki”, a nowym instruktorem wokalnym zespołu została Mariola Jagodzik. Od niedawna zespół występuje pod dyrekcją Rafała Grygiela.

Celem powstania zespołu było ożywienie tradycji śpiewaczych wśród dorosłych mieszkańców Jezierzyc Kościelnych. Przez cały okres swojej działalności zespół uświetniał różne lokalne wydarzenia, takie jak: Dzień Seniora, spotkania opłatkowe i noworoczne, dożynki czy uroczystości kościelne (msze jubileuszowe, pogrzeby). „Jezioranki” biorą również udział w imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach oraz przeglądach pieśni w Święciechowie i Wijewie.

Obecnie zespół liczy 13 członkiń.

A.A., zdj. D. Jerzyk

Galeria