Dzień Seniora w Bukówcu Górnym

Jako ostatni w tym roku Dzień Seniora świętowali najstarsi mieszkańcy Bukówca Górnego. Tamtejsze spotkanie, zorganizowane przez miejscowe Stowarzyszenie „Klub Złota Jesień”, odbyło się w czwartkowe popołudnie 23 listopada w restauracji Stodoła.

Oficjalnego otwarcia bukówieckiego Dnia Seniora dokonała prezes Stowarzyszenia Longarda Gąd. Następnie życzenia licznie zgromadzonym seniorom, wręczając im słodkie upominki, złożył wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak. Do życzeń dołączyły się również uczestniczące w spotkaniu dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Patalas oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Wolniczak.

Przy okazji pogratulowano także seniorkom, które w ostatnim czasie obchodziły okrągłe urodziny. Były to: Anna Apolinarska (90 lat), Anna Marcinek (85 lat) i Joanna Hałupka (80 lat).

Imprezę uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień” z Bukówca Górnego, który pod dyrekcją Rafała Grygiela wykonał kilka utworów o charakterze biesiadnym.

A.A., zdj. M. Ruta