Ćwierć wieku Zespołu „Mezzo Forte”

Dwa tygodnie po „Jeziorankach” swój jubileusz 25-lecia istnienia obchodził Zespół Śpiewaczy „Mezzo Forte” z Krzycka Wielkiego. Również w tym przypadku uroczystość została połączona z obchodami Dnia Seniora.

Oficjalnego otwarcia spotkania odbywającego się w krzyckiej sali wiejskiej dokonały sołtys wsi Natalia Walkowiak oraz przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wielkich Alicja Marach. Następnie życzenia licznie zgromadzonym seniorom i członkom zespołu złożyły sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska (zastępująca wójta Roberta Kasperczaka), dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Patalas oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Wolniczak. Śpiewacy otrzymali kwiaty, list gratulacyjny oraz czek o wartości tysiąca złotych, a pozostałym osobom wręczono słodkie upominki. Do życzeń dołączyli się również przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz i radna gminy Dorota Langner oraz uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim, którzy pod opieką nauczycielki Izabeli Górnej przygotowali taneczno-muzyczny program artystyczny.

W dalszej kolejności przyszedł czas na występ zespołu-jubilata. Śpiewacy prowadzeni przez Rafała Grygiela zaprezentowali pięć utworów o tematyce biesiadnej, w tym: „Kareta złota”, „Emilia”, „Bystra woda”, „Lipka zielona” oraz „A słońce sobie lśni”. Wcześniej historię powstania i działalności „Mezzo Forte” przypomniał pokrótce kierownik zespołu Zenon Mejza. Na zakończenie tej części odśpiewano jeszcze huczne „Sto lat” i rozdzielono jubileuszowy tort.

Doskonałym zwieńczeniem uroczystości był minikoncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Blue Brass Band” z Włoszakowic, która pod dyrekcją Jagody Miary wykonała kilka swoich popisowych numerów.

A.A.

***

Zespół Śpiewaczy „Mezzo Forte” z Krzycka Wielkiego istnieje od października 1998 r. Pierwszym instruktorem muzycznym zespołu był Antoni Kaczmarek, w październiku 2008 r. funkcję tę objął Szymon Gąda, od sierpnia 2015 r. ze śpiewakami współpracował Mariusz Kowalczyk, a od 2023 r. instruktorem jest Rafał Grygiel. Przez 18 lat obowiązki kierownika chóru pełniła Krystyna John, którą następnie zastąpiła Krystyna Kurpisz. Obecnie kierownikiem jest Zenon Mejza.

Śpiewacy z Krzycka wykonują pieśni patriotyczne, kościelne, biesiadne i rozrywkowe. Zespół bierze udział we wszystkich przeglądach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, w corocznych powiatowych przeglądach zespołów śpiewaczych w Święciechowie, w spotkaniach kolędowo-noworocznych oraz karnawałowych, występuje na spotkaniach emerytów i rencistów, a także uświetnia msze święte i lokalne uroczystości.

Obecnie zespół liczy 11 członków.

Galeria