Bukówiecki wiatrak oficjalnie otwarty

W poniedziałek 21 listopada, po ponad 50 latach od wygaszenia, jeden z bukówieckich wiatraków (położony przy ulicy Wiatracznej) został ponownie oficjalnie otwarty. Obecnie pełni on jednak zupełnie inną funkcję niż pierwotnie.

W otwarciu wiatraka i przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in. wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz przedstawiciele lokalnych firm wspierających remont. Nie zabrakło też Ireny Sierackiej, krewnej ostatniego pracującego tutaj młynarza Wincentego Bury, która odsłoniła tablicę z nazwą wiatraka. Wyremontowany obiekt otrzymał nazwę „Wicynt”, nawiązującą do imienia dawnego właściciela.

Po części oficjalnej każdy mógł zwiedzić trzy poziomy wiatraka, na których poza oryginalnym wyposażeniem zebrano również dawne narzędzia rolnicze i rzemieślnicze. Na zwiedzających czekały też minizagadki dotyczące zgromadzonego sprzętu. Ponadto zwiedzanie umilała kapela dudziarska w składzie Michał Umławski (dudy) i Rafał Zając (skrzypce).

Nad realizacją remontu czuwało Stowarzyszenie Bukówczan MANU, którego prezes – Zofia Dragan – poprowadziła poniedziałkową uroczystość. Remont był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

A.A.

***

Wiatrak Wicynt – jego ostatnim młynarzem-właścicielem był Wincenty Bura, zwany przez bukówczan Wicyntym. Wiatrak zbudowano w Boszkowie w 1882 r., do Bukówca został przewieziony i złożony powtórnie przez Tomasza Szulca w 1924 r. Pracował do połowy lat 60. ub. w. Produkowano w nim kaszę oraz śrutę, nie mielono tu zboża na mąkę. Pod koniec XX w. został wykupiony przez gminę Włoszakowice, która przeprowadziła remont zabezpieczający – wykonano dach z papy i zabezpieczono ściany z desek. Wiatrak pozbawiony był śmig i altanki.

W 2013 r. wiatrak wydzierżawiło Stowarzyszenie Bukówczan MANU. W roku następnym wyremontowano wiatrak na zewnątrz: przywrócono śmigi, altankę, dyszel do obracania wiatrakiem i dach z gontu, gontem pokryto też ścianę wiatrową. Cały wiatrak wzmocniono i odmalowano.

Wnętrze wiatraka Stowarzyszenie wyremontowało w roku 2022. Wymieniono spróchniałe stropy (belki i podłogi) oraz założono schody. We wnętrzu przygotowano interaktywne wystawy narzędzi rolniczych i rzemieślniczych. Przy wiatraku powstała wiata rekreacyjna.

Oprac. Stowarzyszenie Bukówczan MANU

Galeria