25 lat zespołu „Sami Swoi”

Kolejnym zespołem śpiewaczym w naszej gminie, który osiągnął słuszny wiek 25 lat jest zespół „Sami Swoi” z Grotnik. Swój jubileusz ćwierćwiecza istnienia obchodził we wtorkowe popołudnie 16 kwietnia we włoszakowickiej restauracji Słoneczna.

Zespół jubilat pod dyrekcją Rafała Grygiela zaprezentował swe umiejętności wokalne podczas dwuczęściowego występu. W repertuarze minikoncertu znalazły się przede wszystkim utwory biesiadne, choć nie zabrakło też pieśni religijnych związanych z kultem Matki Boskiej Charbielińskiej, szczególnie bliskiej sercu grotnickich śpiewaków. W międzyczasie barwną historię zespołu przedstawiła jego kierownik Maria Ruta.

Główną częścią uroczystości było oczywiście składanie życzeń przez zaproszonych gości. Listy gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki wręczyli jubilatom: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Patalas, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, radny gminy Tomasz Skorupiński, sołtys Grotnik Łukasz Chałupka, przedstawiciele grotnickich organizacji społecznych oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych. Specjalnym wyróżnieniem była też tradycyjna nagroda w wysokości tysiąca złotych przyznana zespołowi przez włodarza naszej gminy.

Na zakończenie członkowie zespołu złożyli podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wspierają jego działalność. Był też czas na jubileuszowy tort i odśpiewanie okolicznościowego „Sto lat”.

***

Zespół Śpiewaczy ,,Sami Swoi” z Grotnik powstał 24 stycznia 1999 r. Od początku istnienia jego kierownikiem jest Maria Ruta, a instruktorem muzycznym do 1 marca 2020 r. był Stanisław Michalak. 6 października 2021 r. funkcję instruktora przejął Rafał Grygiel. Przez wszystkie lata działalności liczba członków zespołu kształtowała się na różnym poziomie, od rekordowych 29 w 2002 r., do 10 obecnie.

W repertuarze zespołu znajdują się pieśni o bardzo rozległej tematyce, począwszy od patriotycznych, przez biesiadne i rozrywkowe, a na religijnych kończąc. Chór regularnie występuje na różnych imprezach i uroczystościach wiejskich, gminnych, rejonowych i powiatowych, organizowanych m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, a także uświetnia msze święte w kościołach w Dłużynie i Charbielinie.

A.A.

Galeria